لباده باشلق دار بلند اسلام قانون اسلامی

لباده باشلق دار بلند: اسلام قانون اسلامی قوانین قانونی نگهبان مسلمانان قانون اساسی جامعه اسلامی انقلاب اسلامی انتخابات شوراها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن تولید کشورهای غیرعضو اوپک در سال ۲۰۱۸

سطح تولید نفت تولیدکنندگان نفتی غیر عضو اوپک در سال ۲۰۱۸ نسبت به میزان آن در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۱ میلیون بشکه در روز زیاد کردن خواهد یافت. 

زیاد کردن تولید کشورهای غیرعضو اوپک در سال ۲۰۱۸

زیاد کردن تولید کشورهای غیرعضو اوپک در سال ۲۰۱۸

عبارات مهم : روسیه

سطح تولید نفت تولیدکنندگان نفتی غیر عضو اوپک در سال ۲۰۱۸ نسبت به میزان آن در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۱ میلیون بشکه در روز زیاد کردن خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری تاس روسیه با استناد به گزارش ماهانه بازار نفت اوپک اعلام کرد که این میزان اندکی کمتر از رشد تقاضایی است که آینده نگری شده است بود.

زیاد کردن تولید کشورهای غیرعضو اوپک در سال ۲۰۱۸

برآوردهای قبلی به میزان ۹۰۰ هزار بشکه زیاد بود و ۵۸.۹۶ میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است بود.

بر اساس این گزارش، عرضه نفت ایالات متحده آمریکا در اسل ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ که ۱۵.۱۳ میلیون بشکه در روز بود، به میزان ۸۴۰ هزار بشکه در روز زیاد کردن یافته و همچنین تولید نفت روسیه نیز با زیاد کردن ۱۳۰ هزار بشکه ای در روز، به ۱۱.۲۴ میلیون بشکه خواهد رسید.

سطح تولید نفت تولیدکنندگان نفتی غیر عضو اوپک در سال ۲۰۱۸ نسبت به میزان آن در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۱ میلیون بشکه در روز زیاد کردن خواهد یافت. 

واژه های کلیدی: روسیه | میلیون | آمریکا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs